Agneta Modig Tham – Global Utmaning
Add more content here...

Agneta Modig Tham

Senior rådgivare

Agneta Modig Tham är civilekonom och har arbetat inom statsrådsberedningen samt Finans- och Utrikesdepartementet. Hon har även arbetat som avdelningschef för bostadsmarknads- och boendefrågor inom Boverket och som administrativ chef på Moderna museet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema