Anders Bjurner – Global Utmaning
Add more content here...

Anders Bjurner

Senior rådgivare

Anders Bjurner är diplomat och har arbetat med Afrika-frågor i fält, i FN och på UD. Han är även ordförande för OSSE-nätverket. Han har varit ambassadråd vid svenska FN-representationen i New York, ordförande för OSSE:s (tidigare ESK:s) ämbetsmannakommitté, ambassadör vid EU-representationen som chef för svenska KUSP-delegationen och senast som ambassadör i Rom. Anders Bjurner har medlat i olika konflikter och sitter som ledamot i Krigsvetenskapsakademin. Han har även varit chef för UD:s enhet för Afrika och Mellanöstern och enheten för Europeisk säkerhetspolitik, samt varit biträdande statssekreterare på UD. Anders Bjurner har varit gästforskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning (Uppsala). Kontaktuppgift: Andersbjurner@hotmail.com

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema