Anders Langworth – Global Utmaning
Add more content here...

Anders Langworth

Senior rådgivare

Anders Langworth är idag hållbarhetschef på Nordea, där arbetet fokuserar på att integrera hållbarhetsaspekter (ESG) i bankens interna processer samt i investerings- och finansieringsportföljerna. Han sitter också i styrelsen för UNEP FI globala bankprogram (United Nations Environment Programme Finance Initiative) samt har grundat den ideella organisationen Bankers for Climate (www.bankersforclimate.com), vars syfte är att öka kunskap och engagemang bland anställda i den globala banksektorn.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema