Anders Wijkman – Global Utmaning
Add more content here...

Anders Wijkman

Senior rådgivare

Anders Wijkman är hedersordförande i Romklubben och före detta Europaparlamentariker. Han är ordförande i Climate-KIC - ett innovationsprogram på EU-nivå för att stimulera lösningar på klimatkrisen; vidare ordförande i Circular Sweden - ett företagsnätverk med målsättningen att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi samt ordförande i programkommittén för det nationella klimatforskningsprogrammet (Formas). Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Vetenskapsakademien samt World Future Council. Han är hedersdoktor vid Linköpings Institut.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema