Andrea Hemming – Global Utmaning
Add more content here...

Andrea Hemming

Future thinker

Andrea Hemming är jurist och specialist på digital vård, dataskydd och AI. Andrea har i mer än 10 år varit engagerad inom global hälsa och digitalisering, däribland vid WHO. Hon jobbar även med dessa frågor via ett flertal sidouppdrag. Däribland är hon juridisk expert vid ett tyskbaserat AI-bolag vars fokus är att lösa globala utmaningar genom AI och deltar regelbundet i olika internationella sammanhang för att utveckla regelverket kring digital vård. Härtill är Andrea vice ordförande för BPW Sweden och van föreläsare inom medicinsk rätt. Utöver en juristexamen har hon en masterexamen inom epidemiologi från Karolinska Institutet. Hon har också bedrivit forskning inom global hälsa i Genève.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema