Andrea Risberg – Global Utmaning
Add more content here...

Andrea Risberg

Future thinker

Andrea Risberg är programansvarig och konsult hos AI Sustainability Center, ett strategi- och managementkonsultföretag som hjälper organisationer att identifiera och hantera etiska risker med artificiell intelligens. Andrea utvecklar och implementerar strategier för att använda AI ansvarsfullt tillsammans med privata och offentliga kunder. Hon leder också policyrelaterade aktiviteter på AI Sustainability Center, och bidrar regelbundet i olika internationella sammanhang för att utveckla standarder och regelverk kring AI. Vidare sitter Andrea med i styrgruppen för ett utbildningsprogram inom AI på Hyper Island, och är alumn från Höj Rösten Politikerskola, ett ledarskapsprogram för framtida politiker. Andrea är utbildad nationalekonom med en examen från Handelshögskolan i Stockholm och genomförde delar av sina studier vid Hong Kong University of Science and Technology.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema