Anni Carpelan – Global Utmaning
Add more content here...

Anni Carpelan

Senior Rådgivare

Anni Carpelan arbetar idag som verksamhetsutvecklare på det allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem. Innan dess var hon verksam som chef för hållbar utveckling hos branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm. Under sina 15 år i fastighetsbranschen har hon också innehaft roller som fastighetsförvaltare och regionchef inom privat och kommunal sektor. Anni har en civilingenjörsexamen med inriktning samhällsplanering från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema