Björn Dahlbäck – Global Utmaning
Add more content here...

Björn Dahlbäck

Senior Rådgivare

Björn Dahlbäck arbetar ideellt och som konsult med hållbarhet och klimat. Han använder bland annat sina erfarenheter och kunskaper från tidigare arbetsuppdrag: Som chef för Polarforskningssekretariatet, programchef inom Mistra, chefsroller inom kemi- och läkemedelsindustrin. Samt flera års arbete med organisations- och ledarutveckling.Björn är disputerad marinbiolog med stort engagemang för hav och natur.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema