Bo Kjellén – Global Utmaning
Add more content here...

Bo Kjellén

Senior rådgivare

Bo Kjellén var UD-tjänsteman i drygt 30 år och bl.a. ambassadör i Vietnam, expeditionschef i UD och permanent representant vid OECD och UNESCO 1985-1990. Han blev chefsförhandlare i miljödepartementet 1990-2001 och ledde bl.a. den svenska delegationen på tjänstemannanivå vid och efter FN-konferensen i Rio de Janeiro, och hade fokus på klimatfrågan fram till 2001, då han under vårt ordförandeskap i EU ledde den svenska delegationen under Kjell Larsson. Dessförinnan hade han bl.a varit ordförande för FN-förhandlingarna om konventionen mot ökenspridning, som ingicks 1994. Efter pensionering var han under några år ordförande i FORMAS, och seniorforskare vid Stockholm Environment Institute. 2008 publicerade Routledge hans bok "A New Diplomacy for Sustainable Development - The Challenge of Global Change."

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema