Calle Vikblad – Global Utmaning
Add more content here...

Calle Vikblad

Praktikant

Calle är praktikant inom programområde Hållbara Städer. Han har tidigare en kandidatexamen i utveckling och internationellt samarbete från Södertörns Högskola samt en masterexamen i globalisering, miljö och social förändring från Stockholms universitet. Calle har för sin kandidatuppsats utfört fältstudier i Babati, Tanzania där han studerade renhållningsarbetares arbetsförhållanden. För sin masteruppsats studerade Calle hur aktörer från civilsamhället organiserar sig och arbetar för att stävja det eskalerande vapenvåldet i Sverige.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema