Catherine von Heidenstam – Global Utmaning
Add more content here...

Catherine von Heidenstam

Senior rådgivare

Catherine von Heidenstam är jurist och har förutom att vara journalist I huvudsak arbetat på UD. Catherine von Heidenstam var ambassadör för mänskliga rättigheter, protokollchef och avslutade sin UD-tjänstgöring som ambassadör i Tjeckien. Catherine von Heidenstam medverkar i Folke Bernadotteakademins projekt i Palestina för undervisning av palestinska diplomater samt som mentor i ett ledarskapsprogram för palestinska kvinnor.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema