Christer Larsson – Global Utmaning
Add more content here...

Christer Larsson

Senior rådgivare

Christer Larsson var Stadsbyggnadsdirektör i Malmö mellan 2005-2019. Tidigare verkade han som praktiserande arkitekt och har drivit egen arkitektbyrå. Han har suttit i Malmö stads kommission för ett socialt hållbart Malmö och varit särskild utredare för Sveriges regering för att formulera en ny nationell politik inom arkitektur, form och design, Gestaltad livsmiljö. Christer Larsson är adj. professor på Arkitektskolan, Lunds universitet, Honorary Academician i Academy of Urbanism, ledamot i IVA Samhällsbyggnad samt styrelsemedlem i International Urban Development Association (INTA). Christer är även expert i regeringens uppdrag, En socialt hållbar bostadsförsörjning.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema