Deborah Solomon – Global Utmaning
Add more content here...

Deborah Solomon

Future thinker

Deborah är en statsvetare med en profil inom säkerhetsstudier och krishantering. Hon specialiserar sig på hälsopolitik, invandringspolitik, antirasism, feministisk säkerhetspolitik och intersektionell analys. Hon är främst intresserad av det civila samhällets roll och arbetar med feministiska perspektiv på hälsa och säkerhet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema