Elin Andersdotter Fabre – Global Utmaning
Add more content here...

Elin Andersdotter Fabre

Senior rådgivare

Elin är senior rådgivare till tankesmedjan och leder Her City från UN-Habitat där hon arbetar på the Global Public Space Programme. Hon var tidigare ansvarig för Global Utmanings program för hållbara städer. Dessförinnan arbetade hon med policyutveckling och advocacy inför antagandet av FN:s nya utvecklingsagenda med fokus på hållbar stadsutveckling. Hon har en bred erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor från FN, Regeringskansliet och civilsamhället. Hon har mastersexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet och internationella relationer från Sciences Po Paris och King’s College London. Elin sitter även i styrelsen för Changers Hub.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema