Eva Alfredsson – Global Utmaning
Add more content here...

Eva Alfredsson

Senior rådgivare

Eva Alfredsson arbetar som analytiker på Tillväxtanalys som på uppdrag av regeringen tar fram kunskapsunderlag för en hållbar tillväxt. Eva arbetar med frågor kopplade till näringslivets gröna omställning, finanssektorns roll och styrmedel. Eva är också forskare på KTH och ingår i det Mistra-finansierade forskningsprojektet FAIRTRANS. Forskning handlar om hur Sverige kan genomföra en rättvis omställning till fossilfrihet. Hon disputerade vid Umeå universitet med en avhandling om grön konsumtion.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema