Eva Svedling – Global utmaning
Add more content here...

Eva Svedling

Senior rådgivare

Eva Svedling arbetar med frågor som rör samhällsförändring i linje med planetens gränser, fattiga människors villkor och kommande generationers möjligheter. Eva har genom sitt yrkesliv arbetat med utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv; i civilsamhälle, riksdag och regering. (Den stora utmaning vi står inför är att förmå förstå och hantera komplexitet och helhet. Vi och världen har en karta i Agenda 2030. Den behöver bli styrande för de beslut vi fattar och vägledande för hur vi lever tillsammans.)

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema