Gunnel Forsberg – Global Utmaning
Add more content here...

Gunnel Forsberg

Senior rådgivare

Gunnel Forsberg är professor emeritus i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Stockholms universitet. Hon har även varit gästprofessor vid Karlstad universitet samt prodekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Gunnel forskar om genus- och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling. Hon har lång erfarenhet av samverkan med samhällsaktörer på såväl nationell som lokal nivå.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema