Jan Cedergren – Global Utmaning
Add more content here...

Jan Cedergren

Senior rådgivare

Jan Cedergren är Sveriges representant till Gröna Fonden och har tidigare varit ordförande i styrelsen för FN-organet Adaption Fund, samt för Working Party on Aid Effectiveness. Han har också arbetat för OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. Vidare har Jan Cedergren också varit chef för det bilaterala biståndet på UD och ställföreträdare generaldirektör på Sida.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema