Johanna Brunge-Grant – Global Utmaning
Add more content here...

Johanna Brunge-Grant

Senior rådgivare

Johanna Brunge Grant är miljövetare med en internationell masterexamen från Linköpings Universitet. Sedan 2007 har hon arbetat med klimatstrategier både riktat till näringslivet och till kommuner. Ett fokus för Johanna är att påskynda omställningen i linje med Parisavtalets 1,5°C-mål. Tidigare uppdrag spänner från klimatberäkningar enligt the Grenhouse Gas Protocol, till målsättning, projektval för klimatfinansiering, kommunikation och projektledning. Under sex år var hon ordförande för den ideella organisationen Gröna Mobilister (tidigare Gröna Bilister), som arbetade för hållbar mobilitet och hälsosamma städer genom att sätta "mobilisten" i framkant, en resurseffektiv resenär som inte är fast i ett bilberoende utan använder hela verktygslådan för vardagsresor. Johanna har en bred kunskap om den omställning som transportsektorn kräver, både vad gäller teknik och mjuka åtgärder.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema