Johanna Lindgren-Garcia – Global Utmaning
Add more content here...

Johanna Lindgren-Garcia

Senior rådgivare

Johanna är fristående konsult inom internationellt bistånd med fokus på offentlig styrning och finansiering av bistånd och global hälsa. Hon har arbetat många år med den globala utvecklingsagendan, från milleniemålen till Agenda 2030 och var bl.a. med i teamet som skrev FN:s rapport om hälsa i post-2015 som la grunden för dagens hållbara utvecklingsmål på hälsoområdet. Hon har tidigare arbetat för UD, Sida, EU och FN.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema