Josefina Syssner – Global Utmaning
Add more content here...

Josefina Syssner

Senior rådgivare

Josefina Syssner är föreståndare för CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. Vid samma universitet har hon även varit lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, samt forskare vid CKS och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema