Karl Hallding – Global Utmaning
Add more content here...

Karl Hallding

Senior rådgivare

Karl Hallding är chefsanalytiker på Vinnova med inriktning mot strategisk analys. Han har bred erfarenhet från internationellt samarbete inom hållbar utveckling sedan mitten av 1980-talet, med fokus på Kinas och andra tillväxtekonomiers ökande globala roll. Under senare år har Karls arbete fokuserat på att från ett svenskt aktörsperspektiv fördjupa förståelsen för risker och möjligheter i en alltmer komplex och oviss global utveckling, framför allt i skärningspunkten mellan hållbarhetssträvanden, förändrade geopolitiska ambitioner och förutsättningarna för att upprätthålla det globala normbaserade systemet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema