Karolina Eklöw – Global Utmaning
Add more content here...

Karolina Eklöw

Future thinker

Karolina är ordförande (2020-21) för Global Shapers Stockholm. Hon är anställd på SIPRI där hon bidrar till en uppdaterad bild av de samhälleliga följderna av klimatförändringarna. Inom ramen för sitt arbete har hon deltagit på High-Level Political Forum och sett sin rapport användas som attest för att klimatförändringarna bör hanteras med större allvar i FN:s säkerhetsråd. År 2020 blev hon inbjuden att delta i till årsmötet för World Economic Forum i Davos, där hon förde civilsamhällets talan för universell tillgång till vatten. Karolina har bott och verkat i bland annat Colombia, New York, Washington D.C och Kina.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema