Kenneth Abrahamsson – Global Utmaning
Add more content here...

Kenneth Abrahamsson

Senior rådgivare

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han är numera seniorkonsult och jobbade tidigare med forskningsfinansiering för arbetsliv, välfärd och hälsa. Han har under 2022 medverkat i tre böcker och en minnesskrift (om folkbildaren Gösta Vestlund). I juli 2022 utkom på Peter Lang Publisher, Sustainable Work in Europe: Concepts, conditions, challenges, där Kenneth Abrahamsson var redaktör tillsammans med Richard Ennals, UK. I november 2022 utkommer på Carlssons förlag Demokratin som bildningsväg där han är en av tre redaktörer. Boken handlar om demokrati, civilt samhälle och medborgarnas deltagande i samhällsutveckling. Vidare medverkar han i boken Deltagarbaserad aktionsforskning, Studentlitetratur 2022. Han är också programråd inom Senioruniversitetet i Stockholm.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema