Krista Kampus – Global Utmaning
Add more content here...

Krista Kampus

Senior rådgivare

Krista Kampus har varit chef över enheten för hållbar utveckling, Baltic 2030, vid Östersjöstaternas råd (CBSS) med ansvar för strategi, planering och koordinering av aktiviteter relaterade till Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Sedan 2013 har Krista också koordinerat hållbar utveckling och samarbete kring klimat inom ramen för EU:s strategi för östersjöregionen. Mellan åren 2003 till 2012 arbetade Krista som chef över enheten för Europeiskt territoriellt samarbete vid Estlands inrikesdepartement med ansvar för Estlands EU-inträde och positioneringen inför utvecklingen av EU Cohesion Policy. Tidigare var Krista senior rådgivare för lokal och regional utveckling vid Estlands inrikesdepartement.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema