Lena Smidfelt Rosqvist – Global Utmaning
Add more content here...

Lena Smidfelt Rosqvist

Senior rådgivare

Lena Smidfelt Rosqvist är VD och forskningschef på Trivector Traffic AB och specialiserad på omställningen till ett hållbart transportsystem. Hon har bland annat varit programchef för TransportMistra, ordförande för Nätverket för kvinnor i transportpolitiken samt varit med och startat K2:s Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema