Lennart Wohlgemuth – Global Utmaning
Add more content here...

Lennart Wohlgemuth

Senior rådgivare

Lennart Wohlgemuth PhD h.c. är gästprofessor vid School of Global Studies i Göteborgs universitet i Afrikastudier med speciell inriktning på europeisk och svensk biståndspolitik. Han var tidigare chef för Nordiska Afrikainstitutet i 13 år och för SADEV. Dessförinnan arbetade han för Sida de senaste sju åren i ledningen som chef för sektoravdelningen och för metodfrågor inom biståndet. Han har publicerat ett stort antal böcker krig metodfrågor inom biståndet och utvecklingsfrågor i allmänhet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema