Lin Lerpold – Global Utmaning
Add more content here...

Lin Lerpold

Senior rådgivare

Lin Lerpold är Associate Professor på institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Hon är också chef för SIR Center for Sustainability Research, styrelseledamot i Handelshögskolans styrelse och Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), samt det internationella Alliance for Research on Corporate Sustainability (ARCS). Lin är viceordförande i styrelsen för Andra AP Fonden (AP2) och var grundare av hållbarhetscentret, Mistra Center for Sustainable Markets (Misum) vid Handelshögskolan i Stockholm. Innan har Lin varit programchef för SSE MBA och gästforskare på London School of Economics och på Insead utanför Paris.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema