Linda Bergsten – Global Utmaning
Add more content here...

Linda Bergsten

Senior rådgivare

Linda är fristående konsult inom hållbara leverantörskedjor med fokus på läkemedelsproduktion samt logistik. Hon är verksam internationellt och har över 20 års erfarenhet att arbeta med globala koncerner, t.ex. DHL samt Novartis, där hon bistår med inspirerande rådgivning samt utveckling och genomförande av hållbarhetsstrategier.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema