Linnea Persson – Global Utmaning
Add more content here...

Linnea Persson

Praktikant

Linnea praktiserar inom programområdet Hållbara städer med fokus på projekten Her City och En ny bopolitik för Sverige. Hon kommer även arbeta med det Nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Praktiken är ett slutmoment av kandidatprogrammet Globala Studier med inriktning Internationella Relationer på Göteborgs Universitet. Linnea intresserar sig för hållbarhetsfrågor med styrka inom social hållbarhet varav hennes kandidat uppsats analyserar Covid-19 pandemins effekter på ätstörningar både på nationell och internationell nivå.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema