Malin Bosaeus – Global Utmaning
Add more content here...

Malin Bosaeus

Senior rådgivare

Malin Bosaeus är bolagsstrateg på Rikshem och har även ett extra fokus på bolagets sociala hållbarhets frågor. Hon har tidigare varit Hållbarhetschef på Rikshem, Projektledare inom sociala innovationer på RISE stadsutveckling samt jobbat med hållbar stadsutveckling som konsult på WSP. Malin har en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola och en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema