Mikael Malmaeus – Global Utmaning
Add more content here...

Mikael Malmaeus

Senior rådgivare

Mikael Malmaeus är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hans forskning rör bland annat frågor om den gröna omställningen och om hur det ekonomiska systemet kan anpassas till planetens gränser. I de pågående forskningsprojekten FAIRTRANS och LIFE AND LABOR IN INDUSTRY CLIMATE TRANSITIONS utforskas hur teknikutveckling och beteendeförändringar behöver kombineras för att uppnå miljörättvisa och hållbar produktion och konsumtion. Han är författare till flera böcker, däribland "Tillväxt till varje pris" (2013) och "Ekonomi för antropocen" (2018, en antologi tillsammans Robert Österbergh).

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema