Robert Keller – Global Utmaning
Add more content here...

Robert Keller

Senior rådgivare

Robert Keller utbildades vid Göteborgs och Stockholms Universitet i främst nationalekonomi, parallellt med arbete som forskarassistent vid IIES och vid OECD i Paris. Efter forskarexamen har han arbetat i biståndsmyndigheter (Bits, Sida) och på UD, i Stockholm och på ambassader i Afrika. Arbetet har huvudsakligen inriktats på analys och policyutveckling, men även handel och biståndsutvärdering. Resultat genom samverkan mellan politikområden är ett stort intresse och en drivkraft.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema