Sofia Hammarstrand – Global Utmaning
Add more content here...

Sofia Hammarstrand

Senior rådgivare

Sofia Hammarstrand är ST-läkare och forskare inom arbets och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är ordförande för Sjukhusläkarnas Klimat och Hälsagrupp och sitter även med i Läkarförbundets Advisoryboard for climate and health. Sofia har vid ett flertal tillfället lett World Medical Association delegation vid FNs klimatmöten och är en anlitad föreläsare och debattör inom området hälsa och klimat.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema