Sona Rashid – Global Utmaning
Add more content here...

Sona Rashid

Future thinker

Sona Rashid är nationalekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har gedigen erfarenhet av ungdomsrörelsen och civilsamhället i Sverige – framförallt inom Rädda Barnen-rörelsen – samt av internationellt påverkansarbete, inte minst då hon varit Sveriges ungdomsdelegat till FN:s generalförsamling. Sona har arbetat med säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet samt Agenda 2030 med fokus på social hållbarhet. Sona kommer närmast från en politisk tjänst inom stadsbyggnadsfrågor i Stockholms stad.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema