Thomas Melin – Global Utmaning
Add more content here...

Thomas Melin

Senior rådgivare

Thomas Melin är arkitekt och stadsplanerare utbildad vid Lunds Universitet. Han har arbetat med stadsutvecklingsfrågor på internationell nivå i över 30 år. Vid UN-Habitat var han chef för partnerskap och externa relationer och utvecklade bl.a. UN-Habitat:s Global Public Space Programme. Thomas har tidigare varit chef för Sidas enhet för urban utveckling och miljö, samt ansvarat för Rädda Barnen Sveriges byggnadsarbete i Etiopien. Thomas har länge varit engagerad i andra projekt såsom the Ameen Nasher Higher Institute for Health Science Program i Jemen och the Port Elizabeth Low-income Housing Programme i Sydafrika. Thomas har bidragit till en rad internationella publikationer, och har styrelseuppdrag för Block by Block Foundation.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema