Tobias Alfvén – Global Utmaning
Add more content here...

Tobias Alfvén

Senior rådgivare

Tobias Alfvén är docent i global hälsa vid Karolinska Institutet och specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm. Vid Karolinska Institutet leder han arbetet med Centre of Excellence for Sustainable Health. Tobias har tidigare arbetat för FN både i fält och vid högkvarteret i Geneve, och var bland annat med i FNs grupp för uppföljningen av Millenniummålen. Tobias är ordförande för Svenska Läkaresällskapet, och var med och startade upp Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa och var dess förste ordförande.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema