Torgny Holmgren – Global Utmaning
Add more content here...

Torgny Holmgren

Senior rådgivare

Torgny Holmgren är VD för SIWI – Stockholms International Water Institute. Han har varit ambassadör och chef för avdelningen för utvecklingspolitik vid UD, tjänstgjort vid Världsbanken i Washington DC och i finansdepartementet, samt ambassaden i Nairobi och lett expertgruppen för utvecklingsfrågor (EGDI). Han är styrelseledamot i Swedfund International AB, medlem i Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) och i Swedish Leadership for Sustainable Development.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2023 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema