Tove Andréasson Derner – Global utmaning
Add more content here...

Tove Andréasson Derner

Projektkoordinator

Tove har en politices kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi från Lunds universitet och en masterexamen i internationella relationer med huvudområde global politisk ekonomi från Stockholms universitet. Hon skrev sin masteruppsats om reproduktivt arbete på den svenska gig-marknaden. På Global Utmaning arbetar hon främst med projekt inom programmen Hållbara städer och Ekonomi & Governance. tove.derner@globalutmaning.se

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2022 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema