Tove Levonen – Global Utmaning
Add more content here...

Tove Levonen

Programchef

Tove är programchef för programmet Hållbara städer och påbörjar arbetet inom Jämlikhet och demokrati. Hon leder projekten Her City och tankesmedjans arbete med den svenska bopolitiken. Tove koordinerar även det nordiska civilsamhällesnätverket Nordic Civ. Hon har en kandidatexamen i Utveckling och Internationellt samarbete från Södertörns Högskola. Tove har utfört en Minor Field Study i Indien i förmån för sitt examensarbete om kvinnors försörjningsstrategier i relation till förorenat vatten.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema