Victoria Escobar – Global Utmaning
Add more content here...

Victoria Escobar

Senior Rådgivare

Victoria Escobar har en magisterexamen inom interkulturell pedagogik och är medgrundare till innovationsrörelsen Changers Hub, som verkar för att demokratisera framgång. Hennes drivkraft ligger i att skapa gränsöverskridande möten mellan civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv med ambitionen om att ge alla möjligheten att förverkliga sig själva och nå sina drömmar. Vid sidan av Changers Hub är Victoria förtroendevald som styrelseledamot för Riksidrottsförbundet där hon brinner för att tillgängliggöra idrotten för flera.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
© 2024 Tankesmedjan Global Utmaning | Site by Aiorema