Add more content here...

Plats för plast i en hållbar framtid? Högnivåpanel på Finlandsinstitutet

Plats för plast i en hållbar framtid? Högnivåpanel på Finlandsinstitutet

Den 2 december anordnade Tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med Finlandsinstitutet ett högnivåseminarium om plastens plats i en hållbar framtid. H.K.H. Kronprinsessan Victoria inledde samtalet där Finlands och Sveriges miljö- och klimatministrar, tillsammans med en rad framstående forskare och experter, diskuterade plastens vara eller icke vara i en hållbar framtid.   

“Det skulle vara väldigt bekvämt om jag kunde avsluta det här med att vända mig till våra två statsråd, Krista Mikkonen och Isabella Lövin, och säga varsågoda och lös problemet” sa H.K.H. Kronprinsessan Victoria under sitt inledningsanförande. “Men, riktigt så enkelt är det ju inte. Det är vi alla, i det här rummet och utanför, som behöver göra vår del av arbetet.” fortsatte hon och lyfte därmed en av seminariets viktigaste frågor: vem bär ansvaret för en minskad plastanvändning?

Zero Waste-experten Otso Sillanaukee försökte ta ansvar för sin egen plastanvändning och levde ett så plastfritt liv som möjligt under fyra års tid. Efter att ha skapat sin egen deodorant av kokosfett, bakpulver, potatismjöl och salt, och plockat bär till sin gröt i skogen, insåg han att det faktiskt inte är möjligt att leva ett helt plastfritt liv. “Jag lyckades minska min användning av plast signifikant, men att leva helt plastfritt är idag väldigt svårt.” Det är inte bara svårt att leva plastfritt, efter att ha rest runt i Finland konstaterar Otso att det är svårt att återvinna sin plast för många människor. För att komma till bukt med det och skapa hållbara förutsättningar krävs det politiska incitament. ”Man kan ju inte förvänta sig att folk ska ta bussen flera kilometer för att kunna återvinna plast.”, menar Otso.

Dr Maija Pohjkallio är doktor inom polymer och hållbarhetsdirektör på Sulapac Ltd, ett innovationsföretag från Finland som utvecklat ett hållbart substitut till plast. Enligt Maija har plasten har haft en otroligt viktig roll i mänsklighetens utveckling, men att det gått fel någonstans på vägen och att den största utmaningen idag är nedskräpningen av plast samt utsläppen av mikroplaster. “Mikroplaster finns överallt i naturen, i Arktis, i Sahara och i våra nordiska skogar. Överallt.” fortsatte hon. Världsnaturfonden uppskattar att vi människor får i oss 5 gram mikroplaster i veckan, det motsvarar ett kreditkort i veckan.

Trots att vi känner till riskerna med ökad plastanvändning så fortsätter vi producera plast. Enligt forskaren Fredric Bauer är det största problemet att nästan all plast som produceras idag är gjord av olja. “Det mesta av oljan i världen går åt till att göra bränslen. Men en stor andel går också till till kemiindustrin där plast utgör den näst största produktkategorin. 99 procent av all plast görs av olja och det motsvarar ungefär 8 procent av världens oljeanvändning.” Fredric menar att politiken måste göra mer för att skapa en förändring och att vi inte kan lägga för mycket ansvar på individen. “Flygskam är till exempel  en drivkraft till förändring där vi kan göra individuella val, men i de flesta områden som rör plast har vi inte den möjligheten” sade Fredric.

Finlands Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen håller med, “Vi behöver en bättre lagstiftning och vi måste göra det enkelt för folk att återvinna. Men det finns inte bara en lösning, för att komma till rätt med plastproblematiken krävs många olika lösningar.” En av dessa lösningar för minskad plastproduktion är cirkulär ekonomi. Finland är världsledande på området och håller på med sin sjunde upplaga av färdplanen för en cirkulär ekonomi, där en del är en specifik färdplan för plast.

I Sverige jobbar vi för tillfället hårt med att implementera de nya plastdirektiven från EU. “Det är väldigt positivt att EU kunde skapa dessa direktiv på så kort tid”, sade Miljö- och klimatminister Isabella Lövin. “I första hand måste vi fasa ut eller förbjuda användandet av engångsplast. Vi har idag produkter som kan finnas kvar i naturen i 100 år, men som används en gång. Det är helt oacceptabelt.” fortsatte hon“Vi behöver en global överenskommelse för att hantera detta globala problem,” konstaterade Isabella.

Volvo Cars globala hållbarhetschef Anders Kärrberg vill också se tydligare regleringar och lagar kring plastanvändning. “Det politiska ledarskapet måste steppa upp. Vi behöver standardiseringar och testmetoder, till exempel regler för hur mycket av materialet som måste återanvändas när vi tar isär bilarna”, sa han under det avslutande panelsamtalet.

Även Tiina Kähö från Helsinki Metropolitan Clean & Smart Foundation, deltog i diskussionerna och framhävde vikten av samverkan. “Helsingfors ska bli världsledande inom smarta och miljövänliga lösningar. När företag, kommuner och universitet undersöker lösningar tillsammans kan vi skapa samverkan mellan både privat och offentlig sektor för att inleda transformationen på riktigt.”

Biomassan är en ständigt föreslagen lösning i klimatomställningen. Per Lyrvall från Stora Enso lyfte just biomassans roll i detta, men menade på att det råder mycket missuppfattningar om vad skogen går till. “När du tar ner ett träd går största delen till att bygga hus, i andra hand till att producera kläder och i sista hand till bioenergi. Alla dessa delar måste matchas för att skapa en hållbar användning av biomassan.”

Rosanna Endré från Greenpeace instämde. “Vi kan inte använda biomassa för att lösa allt. Vi håller på att göra samma misstag med biomassa som vi gjorde med plasten. Vi kan inte lösa problemen inom samma ram som problemet skapades i.”

Vesa Taitto från den finländska plastföreningen Muoviyhdistys menar dock att all skuld inte kan läggas på plasten som material. “Vi behöver inte ha ett specifikt material som syndabock för att börja leva hållbart, utan det är människors agerande vi behöver ändra på.”

Det behövs en gemensam insats för att minska plastanvändningen. Detta är ett delat ansvar men det måste finnas en tydlig lagstiftning i produktion, konsumtion och återvinning av plast. Endast då kan vi göra plats för plast i en hållbar värld.

Samtalet arrangerades tillsammans med Finlandsinstitutet och moderator var Global Utmanings vd Tove Ahlström.

SE SEMINARIET I EFTERHAND HÄR
FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger