Add more content here...

Pressmeddelande: Vinnovafinansierat partnerskap ska stärka män som klimatförebilder i industrin

Pressmeddelande: Vinnovafinansierat partnerskap ska stärka män som klimatförebilder i industrin

Industrifacken IF Metall och Unionen krokar arm med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco för att få fram klimatförebilder bland medarbetare inom svensk industri. Initiativet, som framför allt riktar sig till män, leds av den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. Med i samarbetet finns näringslivsorganisationen CirEko som bidrar med expertis och nätverk inom cirkulär ekonomi.

Foto: Christopher Burns / Unsplash

Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder i industrin är ett nytt projekt, finansierat av Vinnova, med mål om att utbilda minst 2000 personer. Utgångspunkten är ett skalbart och användarvänligt utbildningsmaterial i moduler anpassade för olika branscher.

Det unika partnerskapet mellan fack, näringsliv och civilsamhälle ger en stor möjlighet att nå ut och engagera. Alla är välkomna att bli klimatambassadörer men utbildningarna tas fram med män som huvudsaklig målgrupp.  

– Vi vet att män som grupp står längst ifrån klimatengagemang på olika sätt. Därför är det mycket värdefullt att våra samarbetspartners har en stor räckvidd i just den målgruppen och god kännedom om svensk industri, säger Tove Ahlström, vd Global Utmaning.

– På vägen mot en fossilfri industri försvinner vissa jobb medan många nya skapas. Det ligger i våra medlemmars intresse att vara med på tåget. Ingen ska lämnas utanför, säger Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. 

– Vi behöver snabba på den gröna omställningen nu. Som ett av världens största bemanningsföretag känns det värdefullt att få bidra med vår räckvidd och branschkunskap för att engagera fler för klimatet, säger Malin Persson, vd Adecco Group i Sverige. 

Under våren 2023 planeras 15 utbildningstillfällen av “klimatambassadörer” på ett antal större arbetsplatser och fackliga distrikt och avdelningar i Sverige. 

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida: Uppdrag Klimatambassadör

Mediekontakter

Global Utmaning – Anna Linell, programchef Klimat & Resurser, anna.linell@globalutmaning.se, 073-806 76 83

IF Metall – Ellika Berglund Aas, utredare, ellika.berglund.aas@ifmetall.se, 070-535 60 64

Unionen – Ann-Katrin Dolium, sakkunnig hållbart företagande, ann-katrin.dolium@unionen.se, 072-595 87 17l

Adecco – Sofie Brange, hållbarhetschef, sofie.brange@adeccogroup.com, 070-285 29 59

CirEko – Ann-Sofie Granzell, operativ ordförande, a.granzell@cireko.se, tel 070-580 80 35

Om Global Utmaning

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.FacebookTwitterLinkedInCopy Link

Tankesmedjan Global Utmaning i konkurs

Kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport: ”Oroande att regeringen väljer att öka utsläppen trots att vi vet att vi går mot en katastrof om de inte minskar snabbt.”

Lästips: ”Köp inte Putins påverkanskampanj om energiläget i EU” av Tomas Kåberger