Add more content here...

En ny plattform för att lösa bostadsfrågan

En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor. Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbar omställning: Agenda 2030.

Datum: 2019-10-01

Författare: Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén

Plattformen hanterar en ekonomisk, social och miljömässig omställning av bostadsfrågan – det vill säga boendet, byggandet och stadsutvecklingen. Antologin innehåller dels ett förslag om en ny plattform för samverkan, dels fem bidrag som konkretiserar problem och utmaningar.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport