Add more content here...

En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling

En social bopolitik för Sverige är en plattform för samverkan som bygger vidare på förslagen som formulerades i idéskriften En ny plattform för att lösa bostadsfrågan.

Datum: 2020-11-01

Författare: Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Sophie Nachemson-Ekwall

Under våren 2020 genomfördes policydialoger med aktörer från offentlig sektor, politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Dialogerna tydliggjorde vilka hinder som finns idag inom bostadspolitiken – och vilka lösningar som måste till. En social bopolitik för Sverige samlar slutsatserna från dialogerna och ämnar vidga bofrågan med skärpta och handlingsinriktade rekommendationer. Sverige behöver en ny social bostadspolitik som läker tidigare sår och skapar en hållbar framtid för hela Sverige. En sådan politik bör behandla de fem fokusområden som utvecklas i denna skrift: boendeformer, befintliga beståndet, byggande, finansiering, samt samverkan och ansvarsfördelning.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport