Add more content here...

Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse

I ett begränsat urval av EU-politikområden ges konkreta exempel på att ett djupare och mer aktivt engagemang från svensk sida gynnar egna och gemensamma intressen.

Datum: 2021-05-01

Författare: Hans Alldén, Anna Gross, Kajsa Hallberg Adu, Peter Kleen, Staffan Laestadius, Hanna Nelson, Catharina Ringborg, Mats Ringborg, Agnes Stenbom, Sakari Teerikoski, Hanna Waerland-Fager & Lennart Wohlgemuth. Red. Hans Alldén, Peter Kleen & Hanna Nelson

I antologin “Ett starkt och hållbart EU – i Sveriges intresse” har Global Utmanings seniora rådgivare och Future Thinkers valt att fokusera på ett svenskt perspektiv i EU-samarbetet.  Antologin vill väcker tankar och frågor , i förhoppningen att verka för ett starkt och hållbart EU i Sveriges intresse. Samtliga författare i denna antologi är eniga om att ett starkt EU ligger i Sveriges intresse och om vikten av ett EU som en stabiliserande och demokratisk kraft i en orolig omvärld. Enskilda författare kan givetvis ha avvikande uppfattningar om medlen. Urvalet av ämnen har skett enligt skribenternas egna val med utgångspunkt i möjligheten att formulera konkreta förslag inom respektive politikområde. Inriktningen är i första hand på aktuella politiska frågor där författarna till denna antologi kan göra inspel samt förslag som inte nu kräver fördragsändringar.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport