Add more content here...

Ett Sverige där anställda äger

En rapport om ägarmöjligheter för anställda.

Datum: 2018-09-01

Författare: Sophie Nachemson-Ekwall

En idéskrift om ett Sverige där anställda är önskvärda hel- eller delägare i det privata näringslivet. De äger personalstiftelser eller aktier direkt, de driver arbetskooperativ tillsammans, de utvecklar den idéburna sektorns civilsamhälle, de överbryggar utanförskap eller startar plattformskooperativ i den digitaliserade ekonomin.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport