Add more content here...

Färdplan Sysselsättning – Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige!

Kartlägger och diskuterar arbetsmarknadseffekterna av en grön omställning i Sverige.

Datum: 2023-03-17

Författare: Mikael Malmaeus

Rapporten har tagits fram av Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med LO.

Att Sverige behöver ställa om för att klara klimatkrisen och att en omställning kommer innebära stora effekter på sysselsättningen är givet, men vilken påverkan den gröna omställningen kommer ha på arbetsmarknaden är mindre självklart i och med frågans komplexitet.

Vilka nya krav kommer att ställas på arbetsgivare och arbetstagare i omställningen? Vilka jobb kommer skapas och vilka kommer försvinna? Hur kommer uppkomsten av så kallade “gröna jobb” påverka arbetsmarknadens framtid och vad betyder begreppet egentligen?

Rapporten utgör ett kunskapsunderlag i projektet “Uppdrag Klimatambassadör – nya klimatförebilder inom industrin” finansierat av Vinnova.

Författare: Mikael Malmaeus

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport