Add more content here...

Mot en hållbar framtid

En antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Datum: 2018-11-02

Författare: Alexander Crawford, Kristian Skånberg, Anders Wijkman, Meena Daivadanam, Elin Andersdotter Fabre, Anna Kramers, Anna Wetterbom, Josefin Wangel, Ingmar Rentzhog, David Olsson, Gustav Öhrn, Frida Sandegård, Joel Ahlgren

Genom finansiering från Sida har Studiefrämjandet och den oberoende tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram denna publikation. Till antologin har vi bjudit in skribenter som är forskare och samhällsdebattörer för att ge perspektiv på samtidens och framtidens hållbarhetsutmaningar.

Syftet är att sprida kunskap om var vi står just nu inom en rad utmaningsområden som klimat, ekonomi, stadsutveckling, hälsa och digitalisering. Antologin innehåller nio tematiska kapitel som fördjupar kunskaperna hos läsaren om ämnen som relaterar till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I ett avslutande metodkapitel ges rekommendationer och konkreta förslag på hur målen kan omsättas i ett lokalt hållbarhetsarbete.

Varje kapitel utgår från en särskild utmaning. Inledningsvis beskrivs varför detta är en utmaning. Sedan kopplar skribenten utmaningen till ett eller flera mål i Agenda 2030.Vidare beskrivs viktiga lärdomar från existerande goda exempel för att inspirera andra individer och aktörer till handling. En viktig komponent är att diskutera om det finns det några lösningar på ut­ maningen. Dessa konkretiseras avslutningsvis genom att ta upp rekommend­ationer för genomförandet.

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport