Add more content here...

På väg mot 2050 – politik för ett klimatneutralt EU

Klimatneutralt EU kräver betydligt skarpare lagstiftning

Datum: 2021-03-10

Författare: Magnus Nilsson

För att EU ska lyckas uppnå klimatneutralitet 2050 krävs en radikal och genomtänkt skärpning av i princip all klimatlagstiftning i unionen, vilket är avgörande även för det svenska klimatarbetet. Det visar en ny rapport från den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. I analysen föreslås bland annat en åtstramning av reglerna för den nuvarande utsläppshandeln, att ett nytt utsläppshandelssystem skapas för bland annat trafiken, och att kraven på länderna att lagra in kol i landskapet skärps. Rapporten kritiserar även EUs planer på att införa klimatrelaterade handelshinder.

“Oavsett utfallet i förhandlingar väntar en radikal skärpning av EU-lagstiftningen”, säger Magnus Nilsson, klimatpolitisk analytiker och författare till rapporten “På väg mot 2050 – Politik för ett klimatneutralt EU”.

”För att möta detta måste de regioner som drabbas få stöd av oss som inte påverkas på samma sätt. EU måste trappa upp klimatdiplomatin mot USA och Kina så att de går i takt med EU, men också driva på klimatomställningen i till exempel Ukraina. Klimatrelaterade handelshinder är en nödlösning som vi måste undvika att tillgripa.”

FacebookTwitterLinkedInCopy Link
Ladda ner rapport